Servo Yaskawa

Servo Yaskawa

Liên Hệ

 • Động cơ servo Yaskawa
 • Bộ điều khiển Servo Yaskawa, Driver Servo Yaskawa
 • Cáp kết nối Servo Yaskawa, Cáp Encoder Servo Yaskawa, Cáp motor servo Yaskawa
 • Jack cắm driver servo Yaskawa

Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)

Mô tả

yaskawa-sigma-2 yaskawa-sigma-v yaskawa

Công ty TNHH Tự động hóa công nghiệp Thịnh Phát – cung cấp các dòng servo hãng Yaskawa và các phụ kiện của Servo Yaskawa,

 • Động cơ servo Yaskawa :  Sigma 2,  Sigma 3, Sigma 5,…
 • Bộ điều khiển Servo Yaskawa, Driver Servo Yaskawa
 • Cáp kết nối Servo Yaskawa, Cáp Encoder Servo Yaskawa, Cáp motor servo Yaskawa
 • Jack cắm driver servo Yaskawa

Model :

Một số dòng của Yakawa chúng tôi cung cấp:

 • SGMGH-05ACA61 + SGDM-05ADA ( 450W)
 • SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA ( 750W)
 • SGMGH-13ACA61 + SGDM-15ADA ( 1.5kW)
 • SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA ( 2.0 kW)
 • SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA ( 2.9kW)
 • SGMGH-44ACA61 + SGDM-50ADA ( 4.4kW)
 • SGMGH-55ACA61 + SGDM-60ADA ( 5.5kW)
 • SGMGH-75ACA61 + SGDM-75ADA ( 7.5kW)
 • SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA ( 11kW)
 • SGMGH-1EACA61 + SGDM-1EADA ( 15kW)

chi tiết :

 • SGMAH-04AAA41 + SGDM-04ADA
 • SGMAH-04AAA4C + SGDM-04ADA
 • SGMAH-08AAA41 + SGDM-08 ADA
 • SGMAH-08AAA4C + SGDM-08ADA
 • SGMGH-09ACA61  + SGDM-10ADA
 • SGMGH-09ACA6C + SG DM-10ADA
 • SGMGH-13ACA61 + SGDM-15ADA
 • SGMGH-13ACA6C + SGDM-15ADA
 • SGMGH-20ACA6 1 + SGDM-20ADA
 • SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA
 • SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA
 • SGMGH-3 0ACA6C + SGDM-30ADA
 • SGMGH-44ACA61 + SGDM-50ADA
 • SGMGH-44ACA6C + SGDM-50ADA
 • SG MGH-55ACA61 + SGDM-60ADA
 • SGMGH-55ACA6C + SGDM-60ADA
 • SGMGH-75ACA61 + SGDM-75AD A
 • SGMGH-75ACA6C + SGDM-75ADA
 • SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA
 • SGMGH-1AACA6C + SGDM -1AADA
 • SGMGH-1EACA61 + SGDM-1EADA

Sigma 5 :

SGDV-R70F01A SGDV-R90A01A SGDV-7R6A01A SGDV-330A05A SGDV-5R4D01A
SGDV-R70F05A SGDV-R90A05A SGDV-7R6A05A SGDV-470A01A SGDV-5R4D05A
SGDV-R90F01A SGDV-1R6A01A SGDV-120A01A SGDV-550A01A SGDV-8R4D01A
SGDV-R90F05A SGDV-1R6A05A SGDV-120A01A008000 SGDV-550A05A SGDV-8R4D05A
SGDV-2R1F01A SGDV-2R8A01A SGDV-120A05A SGDV-590A01A SGDV-120D01A
SGDV-2R1F05A SGDV-2R8A05A SGDV-180A01A SGDV-780A01A SGDV-120D05A
SGDV-2R8F01A SGDV-3R8A01A SGDV-180A05A SGDV-1R9D01A SGDV-170D01A
SGDV-2R8F05A SGDV-3R8A05A SGDV-200A01A SGDV-1R9D05A SGDV-170D05A
SGDV-R70A01A SGDV-5R5A01A SGDV-200A05A SGDV-3R5D01A SGDV-210D01A
SGDV-R70A05A SGDV-5R5A05A SGDV-330A01A SGDV-3R5D05A SGDV-260D01A
SGDV-260D05A SGDV-280D01A SGDV-370D01A
YASKAWA
SGMJV-A5A SGMGV-03A CIMR-MV2AC5CA035 SGMZS-02A*A SGLGW-30A050C
SGMJV-01A SGMGV-05A CIMR-MV2AC5CA050 SGMZS-05A*A SGLGW-30A080C
SGMJV-02A SGMGV-09A CIMR-MV2AC5CA070 SGMZS-10A*A SGLGW-40A140C
SGMJV-04A SGMGV-13A CIMR-MV2AC5CA100 SGMZS-18A*A SGLGW-40A253C
SGMJV-08A SGMGV-20A CIMR-MV2AC5CA140 SGMZS-30A*A SGLGW-60A140C
SGMAV-A5A SGMGV-30A CIMR-MV2AC5CA200 SGMZS-30A*B SGLGW-40A365C
SGMAV-01A SGMGV-44A CIMR-MV2AC5CA260 SGMCS-02B SGLGW-60A253C
SGMAV-C2A SGMGV-55A CIMR-MV2AC5CA330 SGMCS-05B SGLGW-60A365C
SGMAV-02A SGMGV-75A CIMR-MV2AC5CA400 SGMCS-07B SGLGW-90A200C
SGMAV-04A SGMGV-1AA CIMR-MV2AC5CA520 SGMCS-04C SGLGW-90A370C
SGMAV-06A SGMGV-1EA CIMR-MV2AC5CA650 SGMCS-10C SGLGW-90A535C
SGMAV-08A SGMGV-03D CIMR-MV2AC6CA035 SGMCS-14C SGLGW-40A140C
SGMAV-10A SGMGV-05D CIMR-MV2AC6CA050 SGMCS-08D SGLGW-60A140C
SGLC-D16A085 SGMGV-09D CIMR-MV2AC6CA070 SGMCS-17D SGLGW-40A253C
SGLC-D16A115 SGMGV-13D CIMR-MV2AC6CA100 SGMCS-25D SGLGW-40A365C
SGLC-D16A145 SGMGV-20D CIMR-MV2AC6CA140 SGMCS-16E SGLGW-60A253C
SGLC-D20A100 SGMGV-30D CIMR-MV2AC6CA200 SGMCS-35E SGLGW-60A365C
SGLC-D20A135 SGMGV-44D CIMR-MV2AC6CA260 SGMCS-45M SGLFW-20A090A
SGLC-D20A170 SGMGV-55D CIMR-MV2AC6CA330 SGMCS-80M SGLFW-20A120A
SGLC-D25A125 SGMGV-75D CIMR-MV2AC6CA400 SGMCS-80N SGLFW-35A120A
SGLC-D25A170 SGMGV-1AD CIMR-MV2AC6CA520 SGMCS-1AM SGLFW-35A230A
SGLC-D32A165 SGMGV-1ED CIMR-MV2AC6CA650 SGMCS-1EN SGLFW-50A200B
SGLC-D25A215 CIMR-MV2AH5HA035 CIMR-MV2AF5FA035 SGMCS-2ZN SGLFW-1ZA200B
SGLC-D32A225 CIMR-MV2AH5HA050 CIMR-MV2AF5FA050 SGMPS-01A SGLFW-1ZA380B
SGLC-D32A285 CIMR-MV2AH5HA070 CIMR-MV2AF5FA070 SGMPS-02A SGLFW-20D090A
SGLTW-20A170A CIMR-MV2AH5HA100 CIMR-MV2AF5FA100 SGMPS-04A SGLFW-20D120A
SGLTW-35A170A CIMR-MV2AH5HA140 CIMR-MV2AF5FA140 SGMPS-08A SGLFW-35D120A
SGLTW-35A120H CIMR-MV2AH5HA200 CIMR-MV2AF5FA200 SGMPS-15A SGLFW-35D230A
SGLTW-35D170H CIMR-MV2AH5HA260 CIMR-MV2AF5FA260 SGMSV-10A SGLFW-50D200B
SGLTW-50A320H CIMR-MV2AH5HA330 CIMR-MV2AF5FA330 SGMSV-15A SGLFW-1ZD200B
SGLTW-50D320H CIMR-MV2AH5HA400 CIMR-MV2AF5FA400 SGMSV-20A SGLFW-1ZD380B
SGLTW-35A460A CIMR-MV2AH5HA520 CIMR-MV2AF5FA520 SGMSV-25A  SGDM-A5AD
SGLTW-40A400B CIMR-MV2AH5HA650 CIMR-MV2AF5FA650 SGMSV-30A  SGDM-A3AD
SGLTW-40D400B CIMR-MV2AH6HA035 CIMR-MV2AF6FA035 SGMSV-40A  SGDH-01AE
SGLTW-40A600B CIMR-MV2AH6HA050 CIMR-MV2AF6FA050 SGMSV-50A  SGDM-02AE
SGLTW-40D600B CIMR-MV2AH6HA070 CIMR-MV2AF6FA070 SGMSV-70A  SGMAH-01AAA41
SGLTW-80A400B CIMR-MV2AH6HA100 CIMR-MV2AF6FA100 SGMSV-10D  SGDM-01ADA
SGLTW-80D400B CIMR-MV2AH6HA140 CIMR-MV2AF6FA140 SGMSV-15D  SGMAH-02AAA41
SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA200 CIMR-MV2AF6FA200 SGMSV-20D  SGDM-02ADA
SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA260 CIMR-MV2AF6FA260 SGMSV-25D  SGMAH-04AAA41
 SGDM-04ADA CIMR-MV2AH6HA330 CIMR-MV2AF6FA330 SGMSV-30D  SGDM-04ADA
 SGMAH-08AAA41 CIMR-MV2AH6HA400 CIMR-MV2AF6FA400 SGMSV-40D  SGMAH-08AAA41
 SGDM-08ADA CIMR-MV2AH6HA520 CIMR-MV2AF6FA520 SGMSV-50D  SGDM-08ADA
 SGMAH-01AAA4C CIMR-MV2AH6HA650 CIMR-MV2AF6FA650  SGDM-60ADA  SGMAH-02A1A4C
 SGMGH-05ACA61  SGDB-20ADG  SGMGH-09ACA61 SGMGH-75ACA61  SGDM-01ADA
 SGDM-05ADA  SGDB-30ADG  SGDM-10ADA  SGDM-75A SGMGH-05ACA61
 SGMGH-09ACA61  SGDB-30ADS  SGMGH-13ACA61  SGM-04A312 SGDM-05ADA
 SGDM-10ADA  SGMAH-04AAA4C  SGDM-15ADA  SGM-02A314 SGMGH-09ACA61
 SGMGH-13ACA61  SGDM-04ADA  SGMGH-20ACA61  SGM-02B312 SGDM-10ADA
 SGDM-15ADA  SGMAH-08AAA4C  SGDM-20ADA  SGM-02A312 SGMGH-13ACA61
 SGMGH-20ACA61  SGDM-08ADA  SGMGH-30ACA61  SGM-02VGNK11 SGDM-15ADA
 SGDM-20ADA  SGMAH-02AAA41  SGDM-30ADA  SGM-02A3SU12  SGDM-50ADA
 SGMGH-30ACA61  SGDM-02ADA  SGMGH-44ACA61  SGDB-75ADG SG MGH-55ACA61
 SGDM-30ADA  SGMAH-04AAA41  SGDM-50ADA  SGDB-44ADS  SGDM-60ADA
 SGMGH-44ACA61  SGDM-04ADA  SGMGH-05ACA61  SGDB-10ADS  SGMGH-55ACA6C
 SGDM-50ADA  SGMAH-08AAA41  SGDM-05ADA  SGDM-05AD  SGDM-60ADA
 SGDA-01AP  SGDM-08ADA  SGMGH-09ACA61  SGDM-01AD  SGMGH-75ACA61
 SGDA-02AP  SGMAH-01AAA4C  SGDM-10ADA  SGDM-02AD  SGDM-75AD A
 SGDA-04AP  SGDM-01ADA  SGMGH-13ACA61  SGDM-04AD  SGMGH-75ACA6C
 SGDA-08AP  SGMAH-02AAA4C  SGDM-15ADA  SGDM-08AD  SGDM-75ADA
 SGDB-05ADG  SGDM-02ADA  SGMGH-20ACA61  SGDM-10AD  SGMGH-1AACA61
 SGDB-10AGDG  SGMAH-04AAA4C  SGDM-20ADA  SGDM-15AD  SGDM-1AADA
 SGDB-15ADP  SGDM-04ADA  SGMGH-30ACA61  SGDM-20AD  SGMGH-1AACA6C
 SGDA-01AP  SGMAH-08AAA4C  SGDM-30ADA  SGDM-30AD  SGDM -1AADA
 SGDB-10AN  SGDM-08ADA  SGMGH-44ACA61  SGDM-50AD  SGDM-1EADA
 SGDB-15ADM  SGMGH-05ACA61  SGDM-50ADA  SGDM-60AD  SGMGH-75ACA61
 SGDB-15ADM-P  SGDM-05ADA  SGMGH-55ACA61  SGMAH-08AAA41  SGDM-75ADA
 SGDB-15ADS 1  SGSGMGH-1EACA61  SGDB-07ADM  SGDM-08 ADA  SGMGH-1AACA61
 SGDB-15AN  SGMD-15AW14  SGDB-50AMA  SGMAH-08AAA4C  SGDM-1AADA
 SGDB-20ADG  SGMG-05A2A  USACED-12AAZ  SGDM-08ADA  SGMGH-1EACA61
 SGDB-20AN  SGMG-20AWA  SGMGH-20ACA61  SGMGH-09ACA61  SGDM-1EADA
 SGDB-30ADG  SGMG-22A6AB  SGDM-20ADA  SGDM-10ADA  SGDMA3ADA
 SGDB-44AD  SGDH-20AE-N2-RY49  SGMGH-30ACA61 SGMGH-09ACA6C  SGDM-30ADA
 SGDB-44ADG  SGDH-04AE-N2-RY49  SGDM-30ADA  SG DM-10ADA  SGMAH-04AAA41
 SGDB-60ADG  SGMGH-30A2A21  SGMGH-44ACA61  SGMGH-13ACA61  SGDM-04ADA
 SGDB-60ADS  SGMP-15AWYR12  SGDM-50ADA  SGDM-15ADA  SGMAH-04AAA4C
 SGDB-60ADSY44  SGDA-02AS  SGMGH-55ACA61  SGMGH-13ACA6C  SGDM-04ADA
 SGDB-60VD  SGDA-01AS  SGDM-60ADA  SGDM-15ADA  SGMGH-44ACA61
 SGDB-60VDY44  SGDS-04A12A  CIMR-G7A20P4  SGMGH-20ACA6 1  SGDM-50ADA
 SGDB-75AD  SGDF-A3CS  CIMR-G7A20P7  SGDM-20ADA  SGMGH-44ACA6C
 SGDC-10AJA-F  SGDE-01AP  CIMR-G7A21P5  SGMGH-20ACA6C SGMG-30A2A
 SGDC-15AJA  SGDH-15AE  CIMR-G7A22P2  SGDM-20ADA SGMGH-20ACB61
 SGDC-20AJA  SGDH-30AE  CIMR-G7A23P7  SGMGH-30ACA61
 SGDC-20DSA  SGDH-15DE  CIMR-G7A 25P5  SGDM-30ADA
 SGMAH-01AAAGB61  SGDH-15AD  CIMR-G7A27P5  SGMGH-3 0ACA6C
 SGMAH-02AAAGB61  SGDM-01ADA  CIMR-G7A-2011  SGDM-30ADA

Comments

comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Servo Yaskawa”