Vật tư tủ điện

terminal, cầu chì, đèn báo, nút nhấn, nhãn dán tủ điện, dây co, đầu cos