Dây cáp điện

cáp điều khiển, cáp động lực, cáp tín hiệu