Panasonic Servo

Panasonic Servo

Liên Hệ

  • Động cơ servo Panasonic , Minas A, Minas A4
  • Bộ điều khiển Servo Panasonic , Minas A, Minas A4
  • Driver Servo Panasonic, Motor Servo Panasonic
  • Cáp kết nối Servo, Cáp Encoder Servo, Cáp motor servo

Hotline: 090 8098 802
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

panasonic-minas-a4panasonic-minas-a4-1

  • Động cơ servo Panasonic , Minas A, Minas A4
  • Bộ điều khiển Servo Panasonic , Minas A, Minas A4
  • Driver Servo Panasonic, Motor Servo Panasonic
  • Cáp kết nối Servo, Cáp Encoder Servo, Cáp motor servo

Các sản phẩm Servo Panasonic 

50W: MSMD5AZG1U+MADHT1505E , MSMD5AZG1V+MADHT1505E

100W: MSMD012G1U+MADHT1505 , MSMD012G1U+MADHT1505E , MSMD012G1V+MADHT1505E

200W: MSMD022G1U+MADHT1507 , MHMD022G1U+MADHT1507E , MHMD022G1V+MADHT1507E

400W: MHMD042G1U+MBDHT2510 , MHMD042G1U+MBDHT2510E , MHMD042G1U+MBDHT2510E

750W: MHMD082G1U+MCDHT3520 , MHMD082G1U+MCDHT3520E , MHMD082G1U+MCDHT3520E

1000W: MDME102G1G+MDDHT3530E , MDME102G1H+MDDHT3530E

1500W: MDME152G1G+MDDHT5540E , MDME152G1H+MDDHT5540E

2000W: MDME202G1G+MEDHT7364E , MDME202G1H+MEDHT7364E

normally used models – Servp Panasonic A4 phổ biến

MSMD012P1U+MADDT1205003  100w

MHMD022P1U+MADDT1207003  200W

MHMD042P1U+MBDDT2210003  400W

MHMD082P1U+MCDDT3520003  750W

MSMA152P1G+MDDDT5540003  1.5KW

Servo Panasonic A5 phổ biến :

100W
MSMD012G1U+MADKT1505CA1
MSMD012G1U+MADKT1505E
MSMD012G1V+MADKT1505CA1
MSMD012G1V+MADKT1505E

 

200W
MSMJ022G1U+MADKT1507CA1
MSMJ022G1U+MADKT1507E
MSMJ022G1V+MADKT1507CA1
MSMD012G1V+MADKT1505E
200W
MHMJ022G1U+MADKT1507CA1
MHMJ022G1U+MADKT1507E
MHMJ022G1V+MADKT1507CA1
MHMJ022G1V+MADKT1507E
400W
MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1
MSMJ042G1U+MBDKT2510E
MSMJ042G1V+MBDKT2510CA1
MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400W
MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1
MHMJ042G1U+MBDKT2510E
MHMJ042G1V+MBDKT2510CA1
MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750W
MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1
MSMJ082G1U+MCDKT3520E
MSMJ082G1V+MCDKT3520CA1
MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750W
MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1
MHMJ082G1U+MCDKT3520E
MHMJ082G1V+MCDKT3520CA1
MHMJ082G1V+MCDJT3520E
100W
MSMD012G1U+MADHT1505
MSMD012G1U+MADHT1505E
MSMD012G1V+MADHT1505
MSMD012G1V+MADHT1505E
100W
MHMD012G1U+MADHT1505
MHMD012G1U+MADHT1505E
 MHMD012G1V+MADHT1505
MHMD012G1V+MADHT1505E
200W
MSMD022G1U+MADHT1507
MSMD022G1U+MADHT1507E
MSMD022G1V+MADHT1507
MSMD022G1V+MADHT1507E
200W
MHMD022G1U+MADHT1507
MHMD022G1U+MADHT1507E
MHMD022G1V+MADHT1507
MHMD022G1V+MADHT1507E
400W
MSMD042G1U+MBDHT2510
MSMD042G1U+MBDHT2510E
MSMD042G1V+MBDHT2510
MSMD042G1V+MBDHT2510E
400W
MHMD042G1U+MBDHT2510
MHMD042G1U+MBDHT2510E
MHMD042G1V+MBDHT2510
MHMD042G1V+MBDHT2510E
750W
MSMD082G1U+MCDHT3520
MSMD082G1U+MCDHT3520E
MSMD082G1V+MCDHT3520
MSMD082G1V+MCDHT3520E
MSME082G1U+MCDHT3520
MSME082G1U+MCDHT3520E
750W
MHMD082G1U+MCDHT3520
MHMD082G1U+MCDHT3520E
MHMD082G1V+MCDHT3520
MHMD082G1V+MCDHT3520E
100W(small inertia):Universal MSMD012G1U+MADKT1505CA1Pulse type MSMD012G1U+MADKT1505E with brakeMSMD012G1V+MADKT1505CA1Pulse type MSMD012G1V+MADKT1505E
200W(small inertia):Universal MSMJ022G1U+MADKT1507CA1Pulse type MSMJ022G1U+MADKT1507E with brakeMSMJ022G1V+MADKT1507CA1Pulse type MSMJ022G1V+MADKT1507E
200W(large inertia):Universal MHMJ022G1U+MADKT1507CA1Pulse type MHMJ022G1U+MADKT1507E with brakeMHMJ022G1V+MADKT1507CA1Pulse type MHMJ022G1V+MADKT1507E
400W(small inertia):Universal MSMJ042G1U+MBDKT2510CA1Pulse type MSMJ042G1U+MBDKT2510E
 with brakeMSMJ042G1V+MBDKT2510CA1Pulse type MSMJ042G1V+MBDKT2510E
400W(large inertia):Universal MHMJ042G1U+MBDKT2510CA1Pulse type MHMJ042G1U+MBDKT2510E with brakeMHMJ042G1V+MBDKT2510CA1Pulse type MHMJ042G1V+MBDKT2510E
750W(small inertia):Universal MSMJ082G1U+MCDKT3520CA1Pulse type MSMJ082G1U+MCDKT3520E with brakeMSMJ082G1V+MCDKT3520CA1Pulse type MSMJ082G1V+MCDKT3520E
750W(large inertia):Universal MHMJ082G1U+MCDKT3520CA1Pulse type MHMJ082G1U+MCDKT3520E with brakeMHMJ082G1V+MCDKT3520CA1Pulse type MHMJ082G1V+MCDJT3520E

 

Panasonic Servo Motor Middle Inertia
1.0KW:Universal MDME102GCGM+MDDKT3530CA1Pulse type MDME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:Universal MDME152GCGM+MDDKT5540CA1Pulse type MDME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:Universal MDME202GCGM+MDDKT7364CA1Pulse type MDME202GCGM+MDDKT7364E
Panasonic Servo Motor Large inertia
1.0KW:Universal MHME102GCGM+MDDHT3530CA1Pulse type MHME102GCGM+MDDKT3530E
1.5KW:Universal MHME152GCGM+MDDKT5540CA1Pulse type MHME152GCGM+MDDKT5540E
2.0KW:Universal MHME202GCGM+MDDKT7364CA1Pulse type MHME202GCGM+MDDKT7364E

 

 

Comments

comments

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Panasonic Servo”