Product Tag - Quạt hút tủ điện Maxair BT220 9225B2HT